Szukaj

OD DYSBIOZY
DO EUBIOZY

DEFINICJE

Mikrobiotato naukowe określenie tych naszych mikroskopijnych lokatorów. Kiedyś mówiło się „mikroflora”, ale ponieważ uznano, że bakterie to nie rośliny, więc biolodzy wolą termin „mikrobiota”. (Ale niektórzy dalej używają potocznego określenia „mikroflora”).

„Mikrobiom” — w zasadzie to samo, co mikrobiota (choć specjaliści czasami używają terminu „mikrobiom” w odniesieniu do zbiorowego genomu zamieszkujących nas mikroorganizmów).

Eubioza to słowo wywodzące się z greki. Przedrostek „eu” znaczy „dobrze”, a „bios” to „życie”, eubioza oznacza więc „dobre życie” albo „to, co dobre dla życia”. Określa się w ten sposób „prawidłowo zrównoważoną i urozmaiconą mikrobiotę, zapewniającą homeostazę”. Znalazłem też inną definicję: „(Eubioza) to żywy płaszcz [pożytecznych mikroorganizmów] chroniący wnętrze naszego organizmu przed szkodliwymi wpływami środowiska” (dr B. Ryczkowska). Innymi słowy: jeśli w jelitach mamy odpowiednio dużo pożytecznych bakterii („dużo” odnosi się do liczby, ale też do gatunków) będziemy mieć „dobre (zdrowe) życie”.

„Dysbioza” to przeciwieństwo eubiozy. Przedrostek dys- nadaje terminom przeciwstawne znaczenie, a zatem dysbioza stanowi przeciwieństwo „dobrego życia”. Definiuje się ją jako „zaburzoną równowagę mikroflory jelitowej, skutkującą niedoborem pożytecznych bakterii, a nadmiarem patogenów (drożdżaków, pasożytów i szkodliwych bakterii)”. O dysbiozie mówimy więc wtedy, gdy w jelitach brakuje „dobrych” bakterii i namnażają się „złe” mikroby, co ma katastrofalne skutki dla naszego zdrowia.